Pengurusan UECSB/PACE UUM

DrAwan

Pengarah PACE

Prof. Madya DR. Awan binti Ismail
Email: awan@uum.edu.my

Dr. Mohd. Herry bin Mohd. Nasir

Pengurus Besar

Dr. Mohd. Herry bin Mohd. Nasir
Email: herry@uum.edu.my

PM Dr Rozita

Bahagian Kuliah, Kemasukan & Peperiksaan

Prof. Madya Dr. Rozita Abdul Mutalib
Pengurus
Email: rozita@uum.edu.my

Bahagian Sarjana & Kualiti

Dr. Mawarny Binti Md. Rejab
Pengurus
Email: mawarny@uum.edu.my

En Roslan

Unit Latihan dan Konsultansi

Encik Roslan Ramli
Pengurus
Email: roslan.r@uum.edu.my Telefon: 04 928 4643

Puan Azira

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Nur Azira Ali
Penolong Pengurus
Email: nur.azira@uum.edu.my Telefon: 04 928 4618