Pengurusan PACE UUM

Prof. Dr. Rushami Zien Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif (UECSB)

Prof. Dr. Rushami Zien Yusoff
UECSB CEO
Emai: rzy278@uum.edu.my Telefon: 604 928 4644

Dr Ainuddin

Pengarah PACE

Prof Madya Dr Ainuddin
Pengarah
Email: ainuddin@uum.edu.my Telefon: 604 928 4602

Bahagian Kuliah, Kemasukan & Peperiksaan

Prof. Madya Dr. Noraini Binti Othman
Pengurus
Email: n.aini@uum.edu.my

Dr. Mohd. Herry bin Mohd. Nasir

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Dr. Mohd. Herry bin Mohd. Nasir
Pengurus
Emai: herry@uum.edu.my

khairol anuar ishak

Strategi Korporat & Pembangunan Produk

Dr. Khairol Anuar Ishak
Pengurus
Email: khairol@uum.edu.my

Bahagian Latihan & Konsultansi

Dr. Amirul Faiz bin Osman
Pengurus
Email: amirulfaiz@uum.edu.my

Bahagin Sarjana & Kualiti

Dr. Mawarny Binti Md. Rejab
Finance Support
Email: mawarny@uum.edu.my

Nur Azira Ali

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Nur Azira Ali
Pengurus
Email: nur.azira@uum.edu.my Telefon: 04 928 4618