Pengurusan UECSB/PACE UUM

Prof. Dr. Rushami Zien Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif (UECSB)

Prof. Dr. Rushami Zien Yusoff
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
Emai: rzy278@uum.edu.my Telefon: 604 928 4644

Dr Ainuddin

Pengarah PACE

Prof Madya Dr Ainuddin Iskandar Lee Abdullah
Pengarah
Email: ainuddin@uum.edu.my Telefon: 604 928 4602

Dr. Mohd. Herry bin Mohd. Nasir

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Dr. Mohd. Herry bin Mohd. Nasir
Ketua Operasi UECSB
Emai: herry@uum.edu.my

PM Dr Rozita

Bahagian Kuliah, Kemasukan & Peperiksaan

Prof. Madya Dr. Rozita Abdul Mutalib
Pengurus
Email: rozita@uum.edu.my

khairol anuar ishak

Bahagian Strategi Korporat & Pembangunan Perniagaan

Dr. Khairol Anuar Ishak
Pengurus
Email: khairol@uum.edu.my

Puan Azira

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Nur Azira Ali
Penolong Pengurus
Email: nur.azira@uum.edu.my Telefon: 04 928 4618

Bahagian Sarjana & Kualiti

Dr. Mawarny Binti Md. Rejab
Pengurus
Email: mawarny@uum.edu.my

En Roslan

Unit Latihan dan Konsultansi

Encik Roslan Ramli
Pengurus
Email: roslan.r@uum.edu.my Telefon: 04 928 4643