PACE Video Contest

video pendek

SERTAI PERTANDINGAN
VIDEO PENDEK PACE UUM 2021
Terbuka kepada Semua Pelajar UUM
Tempoh penyertaan adalah bermula pada 28 Mac 2021 hingga 31 Mei 2021.

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN VIDEO PENDEK PACE UUM 2021

A) MAKLUMAT PERTANDINGAN

 1. Pertandingan Video Pendek PJJ UUM Pilihan Dihati adalah anjuran bersama PACE UUM bersama Uniutama Education & Consultancy Sdn Bhd sempena kempen penjenamaan PACE UUM
 2. Tempoh penyertaan adalah bermula pada 28 Mac 2021 hingga 31 Mei 2021.
 3. Tempoh penjurian adalah bermula pada 1 Jun 2021 hingga 5 Jun 2021.
 4. Setiap video yang disediakan perlu bertemakan PJJ UUM Pilihan Dihati.
 5. Setiap peserta sama ada individu atau berkumpulan boleh menghantar lebih daripada satu video. Walaubagaimanapun, peserta hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.
 6. Setiap penyertaan kumpulan HENDAKLAH mempunyai ahli seramai 3 orang sahaja.

B) KELAYAKAN PERTANDINGAN

 1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar PJJ UUM (individu/berkumpulan)
 2.  Staf PACE UUM tidak layak menyertai pertandingan ini.

C) TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

 1. Penyertaan adalah percuma.
 2. Produksi mestilah karya asal peserta dan tidak pernah menyertai mana-mana pertandingan sama ada di peringkat kebangsaan atau di peringkat antarabangsa.
 3. Genre Video adalah terbuka seperti animasi, drama, sketsa, komedi dan dokumentari.
 4. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos atau kerugian yang ditanggung oleh peserta sepanjang tempoh pertandingan berlangsung.
 5. Tidak dibenarkan menyentuh sensitiviti kaum, agama serta politik dalam pembikinan video pendek.

D) SPESIFIKASI VIDEO

 1. Durasi masa video yang dihasilkan adalah tidak melebihi 3 minit.
 2. Format video yang dibenarkan adalah MP4, AVI, WMV, MOV, dan FLV sahaja.
 3. Resolusi minimum bagi video yang dihasilkan ialah 720p dan ke atas.
 4. Peserta dibenarkan menghasilkan video dengan menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja.
 5. Video yang dihasilkan perlu mempunyai kualiti gambar dan suara yang baik serta jelas.

E) TUNTUTAN HAKCIPTA

 1. Semua video penyertaan yang diterima menjadi hakmilik penganjur dan ianya boleh digunakan untuk apa-apa tujuan.
 2. Pihak penganjur berhak untuk menerbitkan, mengeluarkan, memaparkan, mengedarkan, menyunting serta membuat tayangan bagi mana-mana hasil karya yang dihantar (sama ada menang atau tidak) pada laman web, pameran, media sosial atau mana-mana media yang lain untuk tujuan tertentu. Video yang digunakan akan dikreditkan kepada pemilik karya.
 3. Video yang dihantar akan dinilai terlebih dahulu oleh pihak penganjur bagi mendapatkan watermark PACE UUM sebelum dimuat naik ke laman Youtube PACE UUM.

H) HADIAH

 1.  Tawaran hadiah bagi setiap pemenang adalah seperti berikut:
 2. i. Tempat Pertama: RM1,000.00 Tunai + Sijil
  ii. Tempat Kedua: RM700.00 Tunai + Sijil
  iii. Tempat Ketiga: RM500.00 Tunai + Sijil
  iv. Tempat 4-10: RM100.00 Tunai + Sijil
 3. Para pemenang akan dihubungi melalui surat rasmi, telefon atau emel.

I) TARIKH TUTUP PENYERTAAN

Semua penyertaan hendaklah dikemukakan kepada pihak penganjur selewat-lewatnya pada 31 MEI 2021 (JAM 23:59). Penyertaan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak.

K) PERTANYAAN

Encik Mohd Asly Asraf Ahmad
URUSETIA PERTANDINGAN VIDEO PENDEK PACE UUM 2021
UNIT STRATEGI KORPORAT & PEMBANGUNAN PRODUK
Pusat Pendidikan Profesional & Lanjutan (PACE)
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok, Kedah

Telefon:04-928 4617 / 019-5906855 / 019-5908544 / 013-5343636
Emel: admin@paceuum.my
Laman Web: https://pjj.paceuum.my/