Sebarang Pertanyaan, Email kepada kami

Address

Pusat Pendidikan Profesional & Lanjutan (PACE), Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah Darul Aman

Email

rid.khusaini@uum.edu.my
qistina@uum.edu.my
maaskaf@uum.edu.my

Phone

+604 928 4617
019 590 6855
019 590 8544
011-2712 5756