Syarat Kemasukan ke Program PJJ UUM

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PJJ PACE UUM

KES KEMASUKAN SYARAT KEMASUKAN

SPM

Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seperti syarat berikut:

 

Lulus SPM / setaraf dengannya Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia;

 

DAN Kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ setaraf;

 

Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas

 

*Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii dan iv) di atas.

STPM

Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 

Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN

 

Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN

 

Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya: PNGK 2.0; DAN Gred C (NGMP 2.00) bagi mata pelajaran Pengajiaan Am/ Kertas Am; DAN Gred C (NGMP 2.00) bagi DUA (2) mata pelajaran lain.

DIPLOMA / STAM/ MATRIKULASI

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut: Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa melayu); DAN

 

Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambhan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN

 

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh: Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh senat Universiti MQA dan direkodkan dalam MQR ; ATAU

 

Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam TIGA (3) mata pelajaran pengkhususan

VOKASIONAL MALAYSIA

Memiliki kelulusan Diploma/DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:   Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti / MQA dan direkodkan dalam MQR

 

APEL

Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut: Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQA.

 

Mematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6,MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu: Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan.

** MUET merupakan syarat pengijazahan bagi Program Ijazah Sarjana Muda (PJJ) UUM.

  • Setiap Pelajar PERLU mengambil MUET di dalam tempoh pengajian mereka.
  • Pelajar diingatkan agar mengambil MUET SEBELUM  TAMAT pengajian mereka. 
  • Syarat BAND MUET adalah tertakluk kepada keperluan Program.