Syarat Kemasukan ke Program PJJ UUM

SYARAT KEMASUKAN PJJ PACE UUM

KES KEMASUKAN SYARAT KEMASUKAN
        SPM Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seperti syarat berikut: Lulus SPM / setaraf dengannyaKepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia; DANKepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ setaraf;Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi AsasLulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii dan iv) di atas.
        STPM Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut: Lulus SPM / setaraf dengan baik; DANKepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa melayu); DANLulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambhan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas di peringkat SPM; DANLulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya:PNGK 2.0; DANGred C (NGMP 2.00) bagi mata pelajaran Pengajiaan Am/ Kertas Am; DANGred C (NGMP 2.00) bagi dua(2) mata pelajaran lain
          DIPLOMA / STAM/ MATRIKULASI Syarat-syaratnya adalah seperti berikut: Lulus SPM / setaraf dengan baik; DANKepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa melayu); DANLulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambhan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas di peringkat SPM; DANMemiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh senat UniversitiMQA dan direkodkan dalam MQR ; ATAUMendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAUMendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
  VOKASIONAL MALAYSIA Memiliki kelulusan Diploma/DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:   Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UniversitiMQA dan direkodkan dalam MQR
    APEL Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut: Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQAMematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6,MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu: Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan.
** MUET merupakan syarat pengijazahan bagi program PJJ.